Υδραυλικά βαρούλκα

Υδραυλικά βαρούλκα
1. A) Υδραυλικά βαρούλκα αλιείας μηχανότρατας συμβατικά (χειροκίνητα φρένα και κόμπλερ) ή αυτόματα (υδραυλικά φρένα – κόμπλερ με χειρισμό από πάνελ στο κατάστρωμα ή τη γέφυρα). Τύπος compact , 72 tn έλξη ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 60 RPM με αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές στα 12mm διατομή. Επίσης περισυλλογή σχοινιών και τράτας σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα. Διαστάσεις μηχανήματος 3,6mX3.4mX1.8m και βάρος 12tn..
SMA LTD 1
SMA LTD 2
Βίντζια Μηχανότρατας - SMA LTD
Βίντζια Μηχανότρατας

Β) Tύπος HMC με τέσσερα τύμπανα σε σειρά, 34tn έλξη με κιβώτιο μειωτήρα δύο ταχυτήτων (αργό – γρήγορο) και αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm διατομή. Διαστάσεις μηχανήματος 5,3 mX1.6mX1.3m και βάρος 8,5tn. Με ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 80 RPM.

Γ) Net Drum 17tn έλξη με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα για την περισυλλογή σχοινιών και τράτας. Διαστάσεις μηχανήματος 3,4mX2.2mX1.8m και βάρος 6,5tn.

SMA LTD 3
SMA LTD 4
Βαρούλκα τύπου split
Δ) Βαρούλκα τύπου split με ανεξάρτητη μεταξύ τους κίνηση συνεργαζόμενα με NET DRUM (βλέπε παράγραφο γ). Έλξη έως 20tn έκαστο για σύρμα από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές για 12mm διατομή. Επιπλέον δυνατότητα συνδυασμένων χειρισμών (auto – trawling) και ρύθμισης της μέγιστης επιθυμητής τάσης στο σύρμα. Διαστάσεις μηχανήματος 1,6mX1.6mX1,3m και βάρος 2,5tn.
Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών

2) Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών με μονό ή διπλό αλυσέλικτρο, κάθετα ή οριζόντια, έλξεως από 2tn – 80tn.