Υδραυλικά βαρούλκα

Υδραυλικά βαρούλκα
1. A) Υδραυλικά βαρούλκα αλιείας μηχανότρατας συμβατικά (χειροκίνητα φρένα και κόμπλερ) ή αυτόματα (υδραυλικά φρένα – κόμπλερ με χειρισμό από πάνελ στο κατάστρωμα ή τη γέφυρα). Τύπος compact , 72 tn έλξη ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 60 RPM με αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές στα 12mm διατομή. Επίσης περισυλλογή σχοινιών και τράτας σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα. Διαστάσεις μηχανήματος 3,6mX3.4mX1.8m και βάρος 12tn..
SMA LTD1
SMA LTD2
Βίντζια Μηχανότρατας - SMA LTD
Βίντζια Μηχανότρατας

Β) Tύπος HMC με τέσσερα τύμπανα σε σειρά, 34tn έλξη με κιβώτιο μειωτήρα δύο ταχυτήτων (αργό – γρήγορο) και αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm διατομή. Διαστάσεις μηχανήματος 5,3 mX1.6mX1.3m και βάρος 8,5tn. Με ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 80 RPM.

Γ) Net Drum 17tn έλξη με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα για την περισυλλογή σχοινιών και τράτας. Διαστάσεις μηχανήματος 3,4mX2.2mX1.8m και βάρος 6,5tn.

SMA LTD3
SMA LTD4
Βαρούλκα τύπου split
Δ) Βαρούλκα τύπου split με ανεξάρτητη μεταξύ τους κίνηση συνεργαζόμενα με NET DRUM (βλέπε παράγραφο γ). Έλξη έως 20tn έκαστο για σύρμα από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές για 12mm διατομή. Επιπλέον δυνατότητα συνδυασμένων χειρισμών (auto – trawling) και ρύθμισης της μέγιστης επιθυμητής τάσης στο σύρμα. Διαστάσεις μηχανήματος 1,6mX1.6mX1,3m και βάρος 2,5tn.
Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών

2) Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών με μονό ή διπλό αλυσέλικτρο, κάθετα ή οριζόντια, έλξεως από 2tn – 80tn.