Εξοπλισμός

Μηχανολογικός εξοπλισμός κατάλληλος για την κοπή, συγκόλληση, μηχανουργική κατεργασία, μέτρηση και έλεγχο ποιότητας κατασκευής των ανταλλακτικών καθώς και ανυψωτικός εξοπλισμός
Κατασκευαστικός Εξοπλισμός : - SMA LTD
Κατασκευαστικός Εξοπλισμός :
Tόρνοι κατάλληλοι για κατεργασίες αντικειμένων διαμέτρου έως 3m και μήκους έως 5m.
 - SMA LTD
Boring universal Φ110mm κBoring universal Φ110mm κατάλληλο για κατεργασίες βαρέων αντικειμένωνατάλληλο για κατεργασίες βαρέων αντικειμένων
 - SMA LTD
Γεφυροπλάνη διαδρομής έως 4,5m X 1.5m και κατάλληλη για κατεργασία βαρέων αντικειμένων.
 - SMA LTD
Ρεκτιφιέ επιφανείας έως 4m μήκους

Κέντρα κατεργασίας κατάλληλα για κατεργασία αντικειμένων διαστάσεων 1,80mX1.00mX0.80m. m.
SMA LTD1
SMA LTD2
 - SMA LTD
Ηλεκτροδιάβρωση κοπής σύρματος

Ηλεκτροδιάβρωση βύθισης

Γραναζοκόπτες

Φρέζες
Πλάνες οριζόντιες – κάθετες

Τροχιστικά

Αυτόματες και συμβατικές μηχανές συγκόλισης