Υδραυλικά συστήματα ανύψωσης

4) Υδραυλικά αναβατόρια με εφαρμογή σε βιομηχανία ή ναυτιλία (μόνο κατά παραγγελία).