Υδραυλικά τιμόνια

 - SMA LTD
5) Υδραυλικά συστήματα πηδαλιουχίας πλοίων με μηχανοϋδραυλικό, ηλεκτροϋδραυλικό και χειροϋδραυλικό σύστημα κίνησης (μόνο κατά παραγγελία).