Bow Thrusters - Stern Thrusters

Bow Thrusters - Stern Thrusters
Bow Thrusters - Stern Thrusters υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
Ελικοπηδάλια
Ελικοπηδάλια υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
SMA LTD 1
SMA LTD 2
SMA LTD 3
SMA LTD 4
SMA LTD 5
SMA LTD 6
SMA LTD 7
SMA LTD 8