Bow Thrusters - Stern Thrusters

Bow Thrusters - Stern Thrusters
Bow Thrusters - Stern Thrusters υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
Ελικοπηδάλια
Ελικοπηδάλια υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
SMA LTD1
SMA LTD2
SMA LTD3
SMA LTD4
SMA LTD5
SMA LTD6
SMA LTD7
SMA LTD8