Προϊόντα

Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές κατά παραγγελία, μηχανήματα μεταλλουργίας, συστήματα και εξαρτήματα για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία
Σπαστήρες - SMA LTD
Σπαστήρες
Ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση αποβλήτων, ειδικές κατασκευές κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και το προς διαχείριση προϊόν
SMA LTD 1
Υδραυλικά βαρούλκα
1. A) Υδραυλικά βαρούλκα αλιείας μηχανότρατας συμβατικά (χειροκίνητα φρένα και κόμπλερ) ή αυτόματα (υδραυλικά φρένα – κόμπλερ με χειρισμό από πάνελ στο κατάστρωμα ή τη γέφυρα). Τύπος compact , 72 tn έλξη ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 60 RPM με αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές στα 12mm διατομή. Επίσης περισυλλογή σχοινιών και τράτας σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα. Διαστάσεις μηχανήματος 3,6mX3.4mX1.8m και βάρος 12tn..
SMA LTD 2
SMA LTD 3
Βίντζια Μηχανότρατας - SMA LTD
Βίντζια Μηχανότρατας

Β) Tύπος HMC με τέσσερα τύμπανα σε σειρά, 34tn έλξη με κιβώτιο μειωτήρα δύο ταχυτήτων (αργό – γρήγορο) και αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm διατομή. Διαστάσεις μηχανήματος 5,3 mX1.6mX1.3m και βάρος 8,5tn. Με ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 80 RPM.

Γ) Net Drum 17tn έλξη με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα για την περισυλλογή σχοινιών και τράτας. Διαστάσεις μηχανήματος 3,4mX2.2mX1.8m και βάρος 6,5tn.

SMA LTD 4
SMA LTD 5
Βαρούλκα τύπου split
Δ) Βαρούλκα τύπου split με ανεξάρτητη μεταξύ τους κίνηση συνεργαζόμενα με NET DRUM (βλέπε παράγραφο γ). Έλξη έως 20tn έκαστο για σύρμα από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές για 12mm διατομή. Επιπλέον δυνατότητα συνδυασμένων χειρισμών (auto – trawling) και ρύθμισης της μέγιστης επιθυμητής τάσης στο σύρμα. Διαστάσεις μηχανήματος 1,6mX1.6mX1,3m και βάρος 2,5tn.
Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών

2) Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών με μονό ή διπλό αλυσέλικτρο, κάθετα ή οριζόντια, έλξεως από 2tn – 80tn.
Bow Thrusters - Stern Thrusters
Bow Thrusters - Stern Thrusters υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
Ελικοπηδάλια
Ελικοπηδάλια υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
SMA LTD 6
SMA LTD 7
SMA LTD 8
SMA LTD 9
SMA LTD 10
SMA LTD 11
SMA LTD 12
SMA LTD 13
4) Υδραυλικά αναβατόρια με εφαρμογή σε βιομηχανία ή ναυτιλία (μόνο κατά παραγγελία).
 - SMA LTD
5) Υδραυλικά συστήματα πηδαλιουχίας πλοίων με μηχανοϋδραυλικό, ηλεκτροϋδραυλικό και χειροϋδραυλικό σύστημα κίνησης (μόνο κατά παραγγελία).
Πρέσσες
Ισιωτικά μηχανήματα
Ρόλος Διαμόρφωσης ελασμάτων - SMA LTD
Ρόλος Διαμόρφωσης ελασμάτων
Μηχάνημα παραγωγής κυματοειδούς λαμαρίνας
Παγομηχανές παραγωγής λεπιδοτού πάγου από 1 ~ 20 tn/24hr - SMA LTD
Παγομηχανές παραγωγής λεπιδοτού πάγου από 1 ~ 20 tn/24hr
SMA LTD 14
SMA LTD 15
SMA LTD 16
SMA LTD 17
SMA LTD 18