Προϊόντα

Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές κατά παραγγελία, μηχανήματα μεταλλουργίας, συστήματα και εξαρτήματα για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία
Σπαστήρες - SMA LTD
Σπαστήρες
Ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση αποβλήτων, ειδικές κατασκευές κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και το προς διαχείριση προϊόν
SMA LTD1
Υδραυλικά βαρούλκα
1. A) Υδραυλικά βαρούλκα αλιείας μηχανότρατας συμβατικά (χειροκίνητα φρένα και κόμπλερ) ή αυτόματα (υδραυλικά φρένα – κόμπλερ με χειρισμό από πάνελ στο κατάστρωμα ή τη γέφυρα). Τύπος compact , 72 tn έλξη ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 60 RPM με αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές στα 12mm διατομή. Επίσης περισυλλογή σχοινιών και τράτας σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα. Διαστάσεις μηχανήματος 3,6mX3.4mX1.8m και βάρος 12tn..
SMA LTD2
SMA LTD3
Βίντζια Μηχανότρατας - SMA LTD
Βίντζια Μηχανότρατας

Β) Tύπος HMC με τέσσερα τύμπανα σε σειρά, 34tn έλξη με κιβώτιο μειωτήρα δύο ταχυτήτων (αργό – γρήγορο) και αυτόματο σύστημα στιβασίας σύρματος από 12mm – 24mm διατομή. Διαστάσεις μηχανήματος 5,3 mX1.6mX1.3m και βάρος 8,5tn. Με ταχύτητα περισυλλογής σύρματος 0 – 80 RPM.

Γ) Net Drum 17tn έλξη με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τύμπανα για την περισυλλογή σχοινιών και τράτας. Διαστάσεις μηχανήματος 3,4mX2.2mX1.8m και βάρος 6,5tn.

SMA LTD4
SMA LTD5
Βαρούλκα τύπου split
Δ) Βαρούλκα τύπου split με ανεξάρτητη μεταξύ τους κίνηση συνεργαζόμενα με NET DRUM (βλέπε παράγραφο γ). Έλξη έως 20tn έκαστο για σύρμα από 12mm – 24mm και μήκους έως 2000 οργιές για 12mm διατομή. Επιπλέον δυνατότητα συνδυασμένων χειρισμών (auto – trawling) και ρύθμισης της μέγιστης επιθυμητής τάσης στο σύρμα. Διαστάσεις μηχανήματος 1,6mX1.6mX1,3m και βάρος 2,5tn.
Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών

2) Υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα αγκυρών με μονό ή διπλό αλυσέλικτρο, κάθετα ή οριζόντια, έλξεως από 2tn – 80tn.
Bow Thrusters - Stern Thrusters
Bow Thrusters - Stern Thrusters υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
Ελικοπηδάλια
Ελικοπηδάλια υδραυλικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά με κατευθείαν κίνηση από κινητήρα diesel. Εφαρμογή σε πλοία, αλιευτικά σκάφη εξέδρες εργασίας, ειδικά πλωτά ναυπηγήματα και με εύρος ισχύος από 80HP – 1200HP.
SMA LTD6
SMA LTD7
SMA LTD8
SMA LTD9
SMA LTD10
SMA LTD11
SMA LTD12
SMA LTD13
4) Υδραυλικά αναβατόρια με εφαρμογή σε βιομηχανία ή ναυτιλία (μόνο κατά παραγγελία).
 - SMA LTD
5) Υδραυλικά συστήματα πηδαλιουχίας πλοίων με μηχανοϋδραυλικό, ηλεκτροϋδραυλικό και χειροϋδραυλικό σύστημα κίνησης (μόνο κατά παραγγελία).
Πρέσσες
Ισιωτικά μηχανήματα
Ρόλος Διαμόρφωσης ελασμάτων - SMA LTD
Ρόλος Διαμόρφωσης ελασμάτων
Μηχάνημα παραγωγής κυματοειδούς λαμαρίνας
Παγομηχανές παραγωγής λεπιδοτού πάγου από 1 ~ 20 tn/24hr - SMA LTD
Παγομηχανές παραγωγής λεπιδοτού πάγου από 1 ~ 20 tn/24hr
SMA LTD14
SMA LTD15
SMA LTD16
SMA LTD17
SMA LTD18